Ecologische bouwen in de gulden snede

Het woord zegt het al: ecologisch is logisch. De ecologische wetenschap bestudeert de wisselwerking tussen menselijke samenlevingen en de natuurlijke of door mensen gemaakte omgeving.

In harmonie

Waarom is iets mooi of in harmonie met zijn omgeving? Het antwoord is vaak: omdat het gemaakt is in de gulden snede. De oude Grieken wisten al dat bouwen in de gulden snede mooie en harmonieuze verhoudingen geeft. Daarom bouwt Houtbouw Holland in de gulden snede.

Voor De Wiskunde Liefhebbers…

De gulden snede is een getal dat je met een formule kunt uitrekenen. Het is verdeling van een lijnsegment in twee delen in een speciale verhouding. Geven we het grootste deel aan met a en het kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide zo, dat a : b = (a+b) : a.

De bedoelde verhouding a/b wordt het gulden getal genoemd en aangeduid met de Griekse letter φ (PHI), zoals hieronder aangetoond:

Meer informatie over ecologische bouwen in de gulden snede

Bouwen in de gulden snede

Op onze website en in onze brochure staat heel summier uitgelegd hoe de gulden snede werkt graag wil ik daar iets dieper op in gaan.

Allereerst de vraag waarom zou je bouwen in de gulden snede.

De gulden snede is niet zomaar een verhouding waar iedereen algemeen aan gewend is geraakt, zoals de verhouding van een A4tje. Het oog zou bijvoorbeeld een voorkeur hebben voor dingen die de gulden verhouding hebben, dit zou komen doordat in je oogbol de inval van beelden op je netvlies ook de gulden verhouding heeft.

Veel dingen komen terug op de gulden snede, zoals ook je hartslagpatroon, de verhoudingen in je gezicht, bijvoorbeeld de afstand van je kin tot je ogen en de totale lengte van je gezicht (dit zou bepalen of je een mooi gezicht hebt of niet) tot aan de manier hoe blaadjes van een roos gerangschikt zijn en de ligging van zaadjes in een zonnebloem.

Zelf bezig gaan met de gulden snede is redelijk eenvoudig, zolang je de berekeningen goed door hebt. Het is belangrijk om zelf ook goed te kijken naar wat een goede verhouding is, door verschillende verhoudingen te maken en daarna naast elkaar te leggen kun je zelf uitzoeken wat het beste beeld maakt, het is het onderzoek dat telt, en goed blijven kijken

Iedereen die het boek “De Da Vinci Code”• van auteur Dan Brown heeft gelezen herkent dit woord: “phi”•. Het woord “phi”• (uitspraak: fie) staat voor het getal 1.618, net zoals pi voor 3.14 staat. Wat is er nu zo magisch aan dit getal wat ook wel de gulden snede wordt genoemd.

Phi, of te wel 1.618, wordt algemeen gezien als het mooiste getal wat er bestaat, letterlijk. Laten we beginnen met het vergelijken van de Fibonacci reeks. De Fibonacci reeks is bekend omdat de som van de twee voorgaande getallen het derde getal vormt.

Fibonacci reeks: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946

Maar dat is niet de enige reden waarom deze reeks bekend staat. Dat heeft nog een reden. Als je namelijk 2 getallen door elkaar deelt krijg je een waarde nabij phi.

5/ 3 = 1.66 ; 8 / 5 = 1.6 ; 13 / 8 = 1.625 ; 21 / 13 = 1.615 ; 34 / 21 = 1.619

Hoe bouw je in de gulden snede? Het bouwen in de gulden snede is relatief eenvoudig. Je neemt de Fibonacci reeks en gebruikt alleen deze getalen in je bouwwerk. Een gebouw met de afmeting 300 x 500 cm is dus geheel in de gulden snede dit in tegenstelling van een gebouw van 250 x 600 cm.