Grondwerk en fundering voor het plaatsen van een schuur of tuinkamer

Vaak krijgen we de vraag, welke fundering moet er onder een bijgebouw en wat moet er aan grondwerk gebeuren voordat de fundering van een schuur, tuinkamer of tuinkantoor geplaatst kan worden?

Het antwoord is vrijwel nooit hetzelfde. Het benodigde grondwerk is namelijk afhankelijk van het type fundering en hoe de ondergrond is opgebouwd.

Toch is het fijn om een inschatting te kunnen maken van het benodigde grondwerk. Aan de hand van dit artikel krijgt u inzicht in het grondwerk dat nodig is als wij bij u een mooi gebouw komen plaatsen.

Wat is grondwerk? En waarom is het nodig?

Met grondwerk wordt bedoeld; het voorbereiden van de grond waar uw schuur of bijgebouw komt te staan.

De bodem in Nederland bestaat uit veel verschillende soorten ondergrond. Voor een fundering (en daarmee het grondwerk) maken wij onderscheid uit drie verschillende lagen: zand, veen en klei. Welk type ondergrond bij u van toepassing is verschilt enorm per regio en soms zelfs per wijk of perceel.

Op de website https://www.dinoloket.nl/ondergrondgegevens kunt u zelf historische grondboringen opzoeken en een indicatie krijgen uit welke lagen de grond in uw eigen omgeving is samengesteld.

Wanneer de ondergrond bij u uit zand bestaat is er relatief weinig grondwerk nodig en kan een eenvoudige fundering worden toegepast. Maar wanneer de ondergrond uit veen of klei lagen is opgebouwd, ontstaat er een andere situatie.

Op veen- of kleigrond komt er wat meer bij kijken. Zonder juiste fundering zou een gebouw kunnen verzakken. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat de juiste fundering toegepast is. Hoe dat grondwerk er dan precies uitziet verschilt per situatie.

Sonderingsrapport

Indien er sprake is van veen of kleigrond adviseren wij meestal om een sonderingsrapport op te laten maken. Een sondering is een grondmeting waarbij de grondsoorten op verschillende diepten opgemeten wordt. Daarbij kunnen we uiteindelijk ook opmaken uit zo’n rapport hoe de weerstand in de grond is en op welke diepte er voldoende weerstand is om een fundering op te plaatsen. Daarmee kunnen we bepalen of er bijvoorbeeld heipalen of schroefpalen nodig zijn en hoe diep deze de grond in moeten.

Grond afgraven

Wanneer uit het de gegevens van het Dinoloket of het sonderingsrapport blijkt dat het een kleine laag veen of klei betreft dan kan het uit kostenbesparing een goede optie zijn om deze laag af te graven en aan te vullen middels grondverbetering.

Heien of schroefpalen

Zoals hierboven al besproken bestaan er grote gebieden in Nederland waar de ondergrond voornamelijk uit veen of klei bestaat. Dit zien we bijvoorbeeld terug in sommige regio’s van Noord- en Zuid Holland, Flevoland, Friesland en delen van Groningen.

In dit soort gebieden moet vaak geheid worden zodat er een stevige ondergrond ontstaat waarop een schuur geplaatst kan worden. Daarnaast kan het ook interessant zijn om gebruik te maken van schroefpalen. Dit kan zijn doordat een locatie bijvoorbeeld moeilijk bereikbaar is voor een hei-installatie en omdat het vrijwel geen overlast geeft.

In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om toch een andere (goedkopere) fundering toe te passen op veen of kleigrond. Hierbij kan u denken aan bijvoorbeeld schuimbeton. De voor- en nadelen van schuimbeton, heien of schroefpalen verschillen per situatie en bespreken wij graag met u.

Zandgrond

Het grootste gedeelte van de bodem in Nederland bestaat uit zandgrond. Als dit bij u van toepassing is dan is het doorgaans een kwestie van het afgraven van de bovenste (zwarte) grondlaag om deze vervolgens weer op te vullen middels grondverbetering. Het type fundering dat vervolgens toegepast word is afhankelijk van het type gebouw, uw budget en uw wensen ten aanzien van de vloer. Kiest u voor mooie keramische tegels in uw tuinkamer of gaat u toch voor een strak gevlinderde betonvloer?

Grondwerk door Houtbouw Holland

Ontzorgen en maatwerk is ons motto. Dat betekent dat wij voor u uitzoeken wat er aan grondwerk uitgevoerd moet worden en u hierover graag adviseren.